back to home dude

Giant Hamster Run

Giant Hamster Run

Om Giant Hamster Run

Tiny är en hamster. Men inte vilken hamster som helst. Han är en jätte. Tiny är på jakt efter kakor och pengar. Hellre kakor, för han är hungrig. Men pengar är också bra att ha, för då kan Tiny köpa saker som hjälper honom under hans tur. Håller du Tiny nöjd?