back to home dude

Ghost Target

Ghost Target

Om Ghost Target

Andarna befinner sig på din terräng och det tillåter vi inte. Ta ett block och kasta andarna till undervärlden, var de hör hemma. Fall under tiden inte själv ner.