back to home dude

Ghost Rebel

Ghost Rebel

Om Ghost Rebel

Du är en rebell. Vad som än händer, du får inte bli sedd. Så se framförallt till att vakterna inte ser dig. Om någon har en chans att lyckas, är det du!