back to home dude

Getingen Yellow

Getingen Yellow

Om Getingen Yellow

Du måste föra alla dina bröder och systrar som fortfarande sitter i kokongerna, i säkerhet. Alla andra spindlar och insekter ligger och lurar. För därför kokongerna snabbt till den säkra korgen!