back to home dude

Georganism 2

Georganism 2

Om Georganism 2

Bana dig en väg genom de olika nivåerna genom att utnyttja de unika egenskaperna från varje organism! En kan simma, en annan kan äta sig en väg genom trä och så vidare! Försök i varje nivå att tjäna tre stjärnor!