back to home dude

Georg the Ghost

Georg the Ghost

Om Georg the Ghost

Stackars spöket Georg. Han sitter fångad i ett läskigt slott. Hitta alla föremål som kan hjälpa honom att fly.