back to home dude

Geometry Fresh

Geometry Fresh

Om Geometry Fresh

Geometry Fresh presenterar ett nytt sätt att använda geometri för att få poäng i det här roliga pusselspelet. Titta på formerna och färgerna och räkna ihop dem snabbt. Anslut numren till ekvationerna som består av former för att hitta rätt svar och tjäna poäng. Besvara ett visst antal frågor korrekt inom den angivna tiden för att gå vidare.