back to home dude

Generous Christmas

Generous Christmas

Om Generous Christmas

Ta en av de olika raderna med symboler och förflytta dem vågrätt tills 3 likadana symboler står bredvid varandra! Upprepa den processen och försök att få en så hög poäng som möjligt innan din tid är slut!