back to home dude

General Smash Up

General Smash Up

Om General Smash Up

Rymdvarelser vill ta över jorden. Men det låter du naturligtvis inte bara hända. Därför måste du som general ge ett gott exempel, genom att knuffa bort dessa irriterande inkräktare från vägen. Undvik vägblockaderna och krocka mot rymdvarelserna. Samla pengar så att du kan bygga bilen ännu starkare.