back to home dude

General Rockets

General Rockets

Om General Rockets

Hur bra kan du hoppa? Du måste hoppa över så många raketer som möjligt och överleva så länge som möjligt, så att du får den högsta poängen av alla. Det måste väl lyckas, eller? Börja då snabbt och visa dina vänner hur duktig du är!