back to home dude

Gemstone Tycoon

Gemstone Tycoon

Om Gemstone Tycoon

Dessa tåg kommer snabbt efter varandra, men kan inte samtidigt åka över korsningen. Vet du vem som har företräde? Reglera trafiken och se till att det inte händer några olyckor.