back to home dude

Gemlink Bomb Edition

Gemlink Bomb Edition

Om Gemlink Bomb Edition

Koppla ihop ädelstenar med samma färg med varandra. Se upp, anslutningarna får inte röra varandra.