back to home dude

Gemaica

Gemaica

Om Gemaica

Knalla juvelerna med samma färg mot varandra. På det sättet försvinner dem och om du har samlat tillräckliga, får du gå till nästa nivå.