back to home dude

Gem Smash

Gem Smash

Om Gem Smash

Försök att få juveler med samma färg så att raderna försvinner. Se till att du är snabbare än raderna som försvinner.