back to home dude

Gem Grab

Gem Grab

Om Gem Grab

Grip diamanten och för den till utgången. Försök att flytta alla hinder på vägen på ett smart sätt, så att du kan gå vidare med diamanten.