back to home dude

Gem Craft Labyrinth

Gem Craft Labyrinth

Om Gem Craft Labyrinth

Monsterna anfaller från alla håll i denna labyrint. Försvara dig själv och den magiska stenen mot anfallarna genom att göra kombinationer med ädelstenar.