back to home dude

Gått Vilse 1

Gått Vilse 1

Om Gått Vilse 1

Hjälp flickan att komma ut ur labyrinten! Gör det genom att taktiskt förflytta saker och då gå till den gröna punkten!