back to home dude

Gateway 2

Gateway 2

Om Gateway 2

Utforska rummen och använd föremål för att öppna dörrar och för att utföra handlingarna.