back to home dude

Gateway 1

Gateway 1

Om Gateway 1

Utforska rummen och använd föremålen för att öppna dörrar och utför handlingar.