back to home dude

Gates vs Jobs

Gates vs Jobs

Om Gates vs Jobs

Välj din favorit mellan operativsystemen och kämpa mot det andra!