back to home dude

Gate

Gate

Om Gate

Titta vad för poäng fienden bär med sig och skapa samma poäng genom att skriva de rätta bokstäverna. Hur mycket en bokstav är värd, kan du se i översikten. Försök på det här sättet att slå ut varje fiende.