back to home dude

Gare: Sapphire Mechs

Gare: Sapphire Mechs

Om Gare: Sapphire Mechs

Bana dig en väg till portalerna i de futuristiska städerna och se till att du inte bli träffad av de andra robotarna! Skjut på fienderna och samla powerups för att bli starkare.