back to home dude

Garbage Garage

Garbage Garage

Om Garbage Garage

Sätt igång ditt eget garage och köp trasiga bilar för att kunna sälja delar vidare. Vänta på rätt ögonblick när priset är som högst för att göra så mycket vinst som möjligt! Köp nya objekt till ditt garage, spela nya actions fria och sälj föremål till dina vänner!