back to home dude

Gang War

Gang War

Om Gang War

Bevisa dina skjutkonster i det här spelet för att få vara del av ett äkta gäng. Skjut minst ner 30 människor inom 90 sekunder, för annars blir byggnaden uppblåst!