back to home dude

Game House

Game House

Om Game House

Du är chef för ditt eget game-företag! Fördela olika uppdrag mellan dina anställda och se till att alla är nöjda! Ta ibland rast eller gå till butiken för att köpa nya föremål!