back to home dude

Galna Kossor

Galna Kossor

Om Galna Kossor

Dina kor är smittade av en konstig sjukdom. Uppgift är därför att hitta alla infekterade kossor. Du har 60 sekunder att hitta 30 galna kossor!