back to home dude

Galet Virus

Galet Virus

Om Galet Virus

Du är ett virus som måste sprida sig så snabbt som möjligt. Ta över färgen från intilliggande celler för att ta över cellerna. Lyckas du att infektera hela fältet inom de maximala antalet varv?