back to home dude

Galaxy Siege 2

Galaxy Siege 2

Om Galaxy Siege 2

Sätt ihop ditt eget rymdskepp och gå sedan på utforskning! Slå ut fientliga varelser och samla så många föremål som möjligt innan du måste gå tillbaka till din bas. Kommer du att lyckas att utforska alla platser i rymden?