back to home dude

Galaxy Mission

Galaxy Mission

Om Galaxy Mission

Det här är ett mycket farligt uppdrag. Men vi måste skicka dig. Du är den enda soldat som kan lösa detta för oss. Så välj dina vapen och utrustning och bestäm din strategi. Anfaller du för fullt eller väljer du just en defensiv hållning? Ta över fiendeskeppet och köp bättre vapen.