back to home dude

Galaxy Jumper

Galaxy Jumper

Om Galaxy Jumper

Hoppa genom rymden, från planet till planet. Ta först nyckeln. Endast på det sättet öppnar du dörren till utgången.