back to home dude

Galaxy Exploration

Galaxy Exploration

Om Galaxy Exploration

Det finns en massa planeter att hitta i universum. Genom att kombinera tre eller fler planeter med varandra, kan du färglägga rutorna som de står i. När alla rutor har en färg, har du klarat nivån. Om inte kan du inte heller gå vidare. Och det finns så mycket kvar att upptäcka!