back to home dude

Fute.io

Fute.io

Om Fute.io

Fute.io är ett roligt fotbolls multiplayer .io spel. Spring runt på fotbollsplanen och leta efter fotbollar eller stjäl dem från andra spelare. Försök att vara spelaren som gör mest mål!