back to home dude

Fruits Link

Fruits Link

Om Fruits Link

Hur snabbt får du alla fruktsorter kombinerade med varandra? Klicka på de identiska bilderna och spela på detta sätt bort dem. Lyckas du att spela bort allt innan tiden är slut?