back to home dude

Fruits 2

Fruits 2

Om Fruits 2

Frukt är hälsosamt, men inte den här frukten. Den här frukten är stark...och arg! Det är din uppgift att låta frukten explodera. Hur? Genom att låta dem knalla mot varandra. Tänk efter noga och vinn!