back to home dude

Fruit Shoot Boom

Fruit Shoot Boom

Om Fruit Shoot Boom

Genomborra frukten med dina pilar i Fruit Shoot Boom. Försök att samla så många fruktbitar som du kan med en enda pil för att vinna extra tid. Glöm inte att klicka på din koger för att fylla på nya pilar. Kan du besegra den stora fruktbossen i slutet av varje nivå?