back to home dude

Fruit Rush Fun

Fruit Rush Fun

Om Fruit Rush Fun

Klicka på grupperna med frukt för att ta bort dem ur nivån och fortsätt så länge som möjligt! Ju mer frukt som ligger bredvid varandra, desto fler poäng kommer du att tjäna. Efter varje försök kan du köpa nya tillägg varmed du kan aktivera bättre powerups!