back to home dude

Fruit Removal

Fruit Removal

Om Fruit Removal

Avlägsna grupper om minst två av samma slags frukt. Försök rensa spelfältet.