back to home dude

Frogger Jump

Frogger Jump

Om Frogger Jump

Hjälper du Frogger att samla så många mynt som möjligt? Låt Frogger hoppa från klippa till klippa och samla så många mynt som möjligt. Du låter grodan hoppa genom att klicka på den och sedan bestämma den rätta hastigheten med pilen. Fortsätt att förbättra din high score och besegra dina fiender!