back to home dude

Frog Dares

Frog Dares

Om Frog Dares

Ta rollen som en groda och bana dig en väg genom de olika nivåerna. Undvik farliga hinder och ät upp fienden med din långa tunga. Ta på vägen upp alla mynt för extra högre poäng!