back to home dude

Frenzy Gas Station

Frenzy Gas Station

Om Frenzy Gas Station

Börja din egen bensinstation och se till att du hjälper alla kunder så snabbt som möjligt! Fyll på deras bensin och släpa dem sedan till den rätta platsen för att därefter få dina pengar. Lyckas du att hela tiden växa med ditt företag?