back to home dude

Freezy Mammoth

Freezy Mammoth

Om Freezy Mammoth

Dessa mammuter har det jätte kallt! Kan du se till att de kan ta varmt skydd i en igloo? Klicka på olika föremål för att frysa ner eller tina upp dem och försök att i varje nivå samla de 3 stjärnorna!