back to home dude

Freedom Skies

Freedom Skies

Om Freedom Skies

Freedom Skies är ett torn försvarsspel, men då i luften! Fientliga flygplan anfaller ditt läger! Skicka dina egna flygplan mot dem för att försvara ditt läger. För att förinta fienden får du pengar. Med dem kan du förstärka dig själv och köpa bättre saker. Lycka till!