back to home dude

Fragile Hero

Fragile Hero

Om Fragile Hero

Använd i varje nivå de rullande föremålen för att krossa hjälten! Bryt de olika blocken i omgivningen genom att klicka på dem med din mus och pussla dig så genom de olika nivåerna. Lyckas du att få den högsta poängen?