back to home dude

Fractured 3

Fractured 3

Om Fractured 3

Världen har på nytt sliten i stycken och det är upp till dig att bana dig en väg genom den invecklade världen! Hjälp flicka och pojken att överbrygga alla hinder och så hitta varandra!