back to home dude

Fractured 1

Fractured 1

Om Fractured 1

Varje nivå är sliten i bitar så att du inte alltid ser exakt var du hamnar! Kan du tryggt komma till anden utan att du faller ner i avgrunden? Ju längre du kommer, desto svårare blir det!