back to home dude

Foxy Sniper

Foxy Sniper

Om Foxy Sniper

Foxy är en professionell krypskytt som är anställd av regeringen för att eliminera viktiga mål. Se till att hon klarar av sina uppdrag.