back to home dude

Form Kung

Form Kung

Om Form Kung

Bygg en stapel till ovanför den streckade linjen. Därefter får du ta bort ett block för att låta figuren falla i backen.