back to home dude

Forgotten Post Office

Forgotten Post Office

Om Forgotten Post Office

Försök att hitta alla borttappade föremål som finns bland allt skräp på det övergivna postkontoret. Jämför de två bilderna och se till att du hittar alla skillnader inom tiden.