back to home dude

Forever Steve

Forever Steve

Om Forever Steve

Försök så snabbt som möjligt att få tag i nyckeln. Bestäm din väg och använd dig av hjälpmedlen som du får. Glöm inte på vägen att ta med dig stjärnorna för en så hög poäng som möjligt.