back to home dude

Forever Fantasy

Forever Fantasy

Om Forever Fantasy

Du är den mäktigaste kungen i detta rike. Du har vunnit det här riket genom att slåss och därför måste du även behålla riket genom att slåss. Fientliga trupper står och väntar på dig. du är kommendant i den kungliga armén, visa dem vem som är chefen.